Ostrava Poruba

Bouřka

Vznik bouří
Každý den registrujeme na světě asi 40 000 bouří. Aby se vytvořily, musí být splněny 2 základní podmínky:

  1. vzduch musí být dostatečně instabilní - tedy teplota s výškou musí dostatečně rychle klesat
  2. vzduch musí být dostatečně vlhký, aby mohla vodní pára při ochlazování kondenzovat - při tom dojde k uvolnění latentního tepla, a tím k urychlení vzestupných pohybů


Podle toho, za jakých okolností jsou uvedené podmínky splněny, rozlišujeme druhy bouřek. Bouřky mohou vznikat buď na frontách, nebo uvnitř vzduchových hmot. Uvnitř vzduchových hmot se tvoří buďto bouřky z tepla, které se objevují v době maximální teploty jako důsledek velkého přehřátí vzduchu, nebo se jedná obouřky orografické, které vznikají v horách spolupůsobením horských svahů, jež stojí kolmo na proudění vzduchu. Z jiného úhlu pohledu můžeme rozlišovat i bouře jednobuněčné, které jsou tvořeny jedním kumulonimbem a mají obvykle krátkou životnost, nebo bouře vícebuněčné, poskládané z více kumulonimbů. Ty pak mohou být buď upořádané do řad, nebo chaoticky rozložené v dané obalsti.

Vývoj bouřkového oblaku
Na začátku je obyčejný kumul. Roste-li dál do výšky, proměňuje se ve tvar congestus či castelatus. Tak je definováno počáteční stadium vývoje bouřky. Jsou-li splněny podmínky pro další rozvoj oblaku, roste jeho horní hranice až do troposféry, tam se vzduch ochladí a padá vzhledem ke své tíze zpět do spodních vrstev atmosféry. Dole se dostává opět do silných vzestupných proudů, a uzavírá se tak cirkulace uvnitř oblaku - vzniká cumulonimbus. V tomto okamžiku se objevují akustické, elektrické a optické projevy - hovoříme o stadiu zralosti bouřky. Přidávají se i další doprovodné jevy - silný vítr, déšť či krupobití. Ve chvíli, kdy bouře vydá všechnu energii, která je k její existenci nutná (mimochodem, dá se přirovnat k výbuchu 12 000 tun dynamitu), začnou pozvolna převažovat pouze sestupné proudy a bouře dospívá do stadia rozpadu. Podle druhu bouře může popsaný cyklus trvat od 15 minut po několik hodin.


cumulonimbusZdroj: www.google.com Komentáře k článku

Lenka říká
12.04.2011

Studiji na základní škole a na toto téma dělám seminární práci, proto bych se chtěla zeptat, proč bouřka může vznikat pouze z cumulonimbusu a ne z jiného mraku..?

Marek říká
22.04.2009

Díky.

Ostrava-Poruba říká
11.04.2009

cumulus castelatus se téměř neliší od cumulu congesta - oba mají tvar věže, akorát congesteus je mohutnější

Marek říká
11.04.2009

Op: Castelatus.

Marek říká
11.04.2009

Mám jednu otázku. Co to je cumulus castellanus? Nikdy jsem o tom neslyšel.Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden (slovy): (požadováno)

Poslední články

Náhodné fotografie

Náhodná fotografieNáhodná fotografieNáhodná fotografie

Návštěvnost

Copyright © 2008 Vytvořeno službou Blogy, Počasí